Home

Het circulaire platform voor uw gemeente. De circulaire economie start bij het zichtbaar maken van alle bestaande circulaire producten, diensten, bedrijven, initiatieven en evenementen in uw gemeente! Met BrabantCirculair faciliteert u een totaalconcept waarop inwoners, maar ook bedrijven, scholen en initiatieven, terecht kunnen voor alles over de circulaire economie. Van informatie, kennis, hulp en advies, tot praktische tips en tools om circulair te worden, vacatures, stages, nieuws, events en nog veel meer. Waarbij een samenwerking tussen bewoners, ondernemers, kennisinstellingen en de gemeente essentieel is.

CIRCULAIRE ECONOMIE

We zitten midden in een verandering van een lineaire economie naar een circulaire economie. In deze circulaire economie verdwijnt het afval zoals we dat nu kennen. Afval wordt dé nieuwe grondstof. Vrijwel alles wat we straks gebruiken, wordt steeds weer opnieuw gebruikt. In een circulaire economie stappen we dus af van de lijn ‘maken, kopen en daarna weggooien’. We maken de cirkel rond.

Om een circulaire economie te kunnen realiseren, moeten we niet alleen onze manier van produceren en consumeren veranderen, maar vooral ook onze manier van denken. We moeten het samen doen! Inwoners zullen vaker iets delen, lenen of huren in plaats van te bezitten.

Voor de circulaire omslag zijn niet alleen technische innovaties nodig, maar ook sociale en economische. Circulaire oplossingen raken immers consumenten, bedrijven en overheden. Bij het ontwerp van een product moet bijvoorbeeld al rekening worden gehouden met de periode ná het gebruik ervan. Daarom is het belangrijk dat we samen op zoek gaan naar de mogelijkheden om innovaties door te voeren, maar dat we vooral beginnen bij wat er allemaal al circulair en duurzaam is.

ICOONPROJECT TILBURG CIRCULAIR

In het kader van het rijksoverheid programma circulaire economie is een transitieagenda circulaire consumptiegoederen opgesteld. De transitieagenda is gevormd om de circulaire economie als nieuwe standaard te realiseren. Naar aanleiding van deze agenda hebben HeelNederlandDeelt en de Gemeente Tilburg een gezamenlijk project gelanceerd om de Circulaire Economie in de regio Tilburg te versnellen: Tilburg Circulair.

Tilburg Circulair is het online platform waarop alle circulaire én duurzame producten, diensten, projecten en initiatieven in Tilburg te vinden zijn. Vanuit maatschappelijk oogpunt wordt het steeds belangrijker dat we op een duurzamere manier gaan produceren en consumeren, maar ook dat we minder in de afvalcontainer gooien wanneer we het niet meer nodig hebben.

Sterker nog, spullen en producten hoeven we niet altijd nieuw te kopen. We kunnen ze ook hergebruiken, recyclen, delen, lenen, huren of ruilen. Als we dat doen, dan bewegen we richting een circulaire economie: een economisch systeem dat hergebruik van grondstoffen en producten maximaliseert. Een maatschappij zonder afval.

TILBURGSE VOORBEELDEN

Via www.tilburgcirculair.nl krijgt iedereen in en buiten Tilburg toegang tot een aanbod van talrijke duurzame producten en diensten van Tilburgse bedrijven en organisaties: kringloopwinkels, stadstuinen met lokale groenten, repaircafés waar men zelf gereedschap of spullen kan repareren en Zuiderzwam, die oesterzwammen produceert op koffiedik uit de stad. Deelplatformen, zoals Swapfiets, TilburgDeelt en Greenwheels.

Lokale stadsbrouwerij Kraftbier laat van haar bierafval biogas maken en uw oude trui wordt een nieuwe trui via het ‘Sweater to Sweater’ project van Wolkat. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden die te vinden zijn op Tilburg Circulair en waar de inwoners Tilburg gebruik van kunnen maken. Zo worden we samen circulair!

OOK IN UW GEMEENTE?

Heeft uw gemeente ook ambities op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie? Wilt u aan de slag met circulaire economie, maar weet u niet waar te beginnen? Staat circulair als een belangrijk punt op de agenda of is het al onderdeel van het gemeentelijk beleid?

Start dan met een een circulair platform zoals Tilburg Circulair, om allereerst de bestaande circulaire producten, diensten, bedrijven en initiatieven in de gemeente zichtbaar te maken. Zo creëren we bewustwording bij inwoners dat we producten niet altijd nieuw hoeven te kopen, maar er heel veel alternatieven zijn, zoals deelplatformen, de kringloop, tweedehandswinkels. En dat het weggooien van nog bruikbare spullen zonde is!

Alle Circulaire platformen kunnen we aan elkaar verbinden. Op naar een Circulair Noord-Brabant!